PRO-LAB » Szkolenia

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

 

W ciągu 2 lat działalności wyszkoliliśmy prawie 500 osób z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów. Wiedza i doświadczenie prowadzących skutkują wysoką zdawalnością kursantów na egzaminach w Głównym Urzędzie Miar, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 50% przy średniej 30% dla wszystkich podmiotów szkolących. Monitorowanie postępów uczestników na poszczególnych etapach szkolenia oraz stały dostęp kursantów do elektronicznej platformy testowej po szkoleniu gwarantuje nam możliwość podnoszenia efektywności naszych działań.

 

2020-11-20

Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych.

 

2020-11-20

Szkolenia podstawowe

Szkolenie podstawowe z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych.

 

2020-11-20

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych i analogowych.