PRO-LAB » Aktualności

Szkolenie: 25-29 stycznia 2021
2020-12-29

Szkolenie podstawowe z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych.

Termin: 25-29 stycznia 2021 (możliwe przesunięcie terminu w zależności od rządowych obostrzeń)

Szkolenia dla kandydatów na techników warsztatu tachografów przeprowadzamy na podstawie certyfikatu nr PS 8/2019, wydawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, zgodnie z Art. 35 Ustawy o tachografach.

Program przewiduje 40 godzin (5 dni x 8 h) zajęć teoretycznych oraz praktycznych w grupach maks. 6 osobowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się z użyciem środków multimedialnych, a nabywana wiedza jest na bieżąco sprawdzana w formie licznych klasówek.

Zajęcia praktyczne, przy pomocy stanowisk szkoleniowych, umożliwiają symulację praktycznego wykonywania czynności technika warsztatu. Praktyka w funkcjonującym serwisie tachografów oraz niewielka grupa szkoleniowa gwarantują wysoką efektywność.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Nasze szkolenia cechuje dynamizm, kursantów zachęcamy do aktywnego uczestnictwa,
bo im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi i przyswojonej wiedzy!

Szkolenia organizujemy w Czechowicach-Dziedzicach, w zaprzyjaźnionym hotelu, z którym stale współpracujemy. Zapewniamy wygodną salę dydaktyczną, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz miłą atmosferę. Wszystko w jednym miejscu.