PRO-LAB » Aktualności

Ważna informacja: wymiana kart
2020-12-15

WAŻNE! Dotyczy kart warsztatowych wydanych na podstawie zezwoleń i zaświadczeń wydanych na podstawie ustawy z 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych.

W przypadku wniosku o wymianę karty użytkowanej obecnie przez warsztat, a wydanej na podstawie zezwoleń i pozwoleń wydanych na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych z 2005 roku warsztat składa do PWPW wniosek o wymianę dotychczasowej karty w związku ze zmianą danych administracyjnych. W tym przypadku warsztat musi posiadać decyzję i nowe zezwolenie dotyczące prowadzenia warsztatu oraz certyfikat technika wydane w oparciu o ustawę o tachografach z 2018 roku i wskazywać je we wnioskach. Przed wydaniem nowej karty warsztat musi zwrócić kartę wymienianą.

UWAGA!

Technicy warsztatowi i warsztaty powinni uwzględnić przerwę w możliwości wykonywania zadań spowodowaną brakiem karty warsztatowej w związku z jej wymianą do czasu otrzymania nowej.

Wszelkie wnioski o wydanie / wznowienie/ wymianę karty warsztatowej złożone do PWPW w oparciu o zezwolenia i pozwolenia wydane na podstawie ustawy z 2005 roku będą do dnia 31.12.2020 roku realizowane zgodnie z dyspozycją wynikającą z wniosku. Wnioskodawca powinien być świadomy skróconego terminu ważności takich kart oraz konsekwencji wynikających z art. 67.1 ustawy z 2018 roku.

Wnioski złożone po 31.12.2020, w których wskazane zostaną zezwolenia i pozwolenia wydane na podstawie ustawy z 2005 roku będą odrzucane.

źródło: https://info-car.pl/new/aktualnosci/2318