PRO-LAB » Aktualności

Zmiana w przepisach!
2022-09-12

UWAGA: zmiana w obowiązujących przepisach dotyczących wyposażenia warsztatu!

W dniu 7 września 2022 opublikowano zmianę do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyposażenia warsztatów tachografów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem każdy warsztat powinien posiadać wyposażenie umożliwiające sprawdzenie tachografów drugiej generacji. Ponadto dokumentacja dotycząca sprawdzenia tachografu powinna zawierać, obok wcześniej wymaganych wydruków danych technicznych, wydruk dzienny czynności kierowcy z karty warsztatowej użytej do wykonania sprawdzenia tachografu.

Terminy dostosowania się do wymagań:

- dla warsztatów działających - do 8 kwietnia 2023 roku

- dla warsztatów, które wystąpią z wnioskiem o wydanie lub zmianę zezwolenia do dnia 7 października 2022 na dotychczasowych zasadach - po 6 miesiącach od dnia doręczenia decyzji o wydaniu lub zmianie zezwolenia.

Rozporządzenie dostępne w zakładce: https://pro-labs.pl/dokumenty-do-pobrania  ->prawo krajowe

Przypominamy, że w naszej ofercie mamy przyrząd CD400, który spełnia wymagania GUM w tym zakresie!